Khái Niệm Công Cụ Dụng Cụ (CCDC)

Công cụ dụng cụ (CCDC) là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Trong thời gian sử dụng cũng bị hao mòn dần về mặt giá trị giống như tài sản cố định; tuy nhiên do thời gian sử dụng ngắn và giá trị thấp chưa đủ điều kiện để làm tài sản cố định. Theo thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định; thì đối với những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hơn 30.000.000vnđ; không đủ điều kiện trở thành tài sản cố định và có thời gian phân bổ tối đa không quá 24 tháng.

Công Cụ Dụng Cụ

Những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn để trở thành tài sản cố định theo tiêu chuẩn; thì đều được xếp vào loại công cụ dụng cụ. Khi phân bổ CCDC thì dựa vào tính chất; và giá trị của CCDC thì chúng được chia ra thành nhiều loại khác nhau.

Phân Bổ Theo Các Yếu Tố Khác Của CCDC

Được phân loại tùy vào tính chất quản lý, mục đích sử dụng, phục vụ cho công việc như bên dưới:

+ CCDC

+ Đồ dùng cho thuê.

+ Bao bì luân chuyển.

+ Dùng cho sản xuất kinh doanh.

+ Dùng cho quản lý.

+ Dùng cho mục đích khác.

Cách Tính Phân Bổ 

 Giá trị phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC/Thời gian phân bổ

(Thời gian phân bổ không quá 3 năm)

 Giá trị phân bổ hàng kỳ (tháng) = Giá trị phân bổ hàng năm/12 (tháng)

Tính Chất Của Công Cụ Dụng Cụ

Các loại CCDC phục vụ công tác xây dựng cơ bản như dàn giáo, dụng cụ lắp đặt chuyên nghiệp, đồ sành, sứ, bao bì hay bảo hộ lao động.

Giá Trị Phân Bổ Công Cụ Dụng Cụ

Phân bổ 1 lần (100%): Loại phân bổ này thường có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng không lâu nên thường được đưa thẳng vào chi phì của doanh nghiệp chúng ta thường coi đó là loại CCDC không cần phân bổ.

Phân bổ nhiều lần: Loại phân bổ này được áp dụng đối với những CCDC có giá trị lớn và thời gian phân bổ dài. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chúng nên được chia thành hai nhóm chính là phân bổ 2 lần và phân bổ nhiều lần trong đó.

Loại phân bổ 2 lần được hiểu như sau: Mỗi lần phân bổ sẽ có thời gian và giá trị được chia thành 2 lần bằng nhau theo tỷ lệ 50:50).

 

Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

Tel: 0941119900

Email: dichvuketoanpvm@gmail.com

Giờ làm việc: 24/7

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *