Kế toán tiền lương là một bộ phận chủ chốt khá quan trọng của doanh nghiệp. Tiền lương không chỉ là một khoảng thu nhập cho người lao động và bảo hiểm lao động. Mà còn là nơi cân bằng chi phí cho doanh nghiệp.

Công Việc Cụ Thể Của Kế Toán Tiền Lương

Đó là ghi chép các mục quan trọng và phản ảnh kịp thời. Với các ban lãnh đạo về những biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động. Tính toán kiểm kê chính xác, đúng chính sách. Và các chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.

Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng. Các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Kế Toán Tiền Lương

 Việc Tạm Ứng Của Kế Toán Tiền Lương

– Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng của công ty.

– Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên.

– Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: số phần trăm lương cơ bản hoặc. Phần trăm hoa hồng riêng cho từng nhân viên.

 Quản Lý Kỳ Hạn

–  Kiểm kê tính lương với các chỉ tiêu lương thuộc nhóm nào, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương.

– Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho các cán bộ công nhân viên.

– Trình bày bảng tính tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực tế mà từng nhân viên nhận được.

– Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và thông tin bảng chấm công.

– Tính toán khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp đối nhà nước như thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc một cách đầy đủ và chính xác.

– Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để tất toán thuế thu nhập cá nhân. Cho từng các nhân trong công ty cuối năm.

Lưu Ý Nho Nhỏ Cho Kế Toán Tiền Lương

Tìm hiểu kỹ về các điều khoản về lương bổng và bảo hiểm xã hội.

Biết quy trình đăng ký tham gia các phúc lợi xã hội cho nhân viên.

Nắm bắt và kiểm soát tốt các yếu tố có ảnh hưởng đến nghiệp vụ nhân sự và tính lương của doanh nghiệp.

Kiểm kê các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế thu nhập các nhân và doanh nghiệp.

 

Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

Tel: 0941119900

Email: dichvuketoanpvm@gmail.com

Giờ làm việc: 24/7

 

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *