Kiểm Toán Được Hiểu Như Thế Nào ?

Để hiểu được kiểm toán, trước tiên chúng ta nên nói về kế toán, vì hai lĩnh vực này liên quan trực tiếp tới nhau. Về cơ bản, kế toán sẽ cung cấp những thông tin về tài chính của một tổ chức thông qua những báo cáo tài chính.

Công việc của kiểm toán chính là kiểm tra, xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính đó, từ đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của tổ chức đó. Hay nói cách khác, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng liên quan đến những thông tin tài chính được kiểm tra (cung cấp bởi kế toán) nhằm xác đinh và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Kiểm Toán

Có thể nói, hướng đến rất nhiều đối tượng, những người quan tâm tới tình hình tài chính của một tổ chức nào đó nhưng không có nghiệp vụ về tài chính, kế toán; đó là lí do họ cần đến những kiểm toán viên để tìm hiểu và đưa ra những đánh giá phù hợp giúp họ có những quyết định đúng đắn nhất.

Nhiệm Vụ Công Việc Kiểm Toán 

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch kiểm toán là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong công việc, vì nó có ý nghĩa định hướng cho toàn bộ hoạt động sau này. Nếu có kế hoạch tốt, mọi việc sẽ diễn ra thật suôn sẻ và bạn luôn ứng phó được với các tình huống phát sinh.

Xây dựng chương trình kiểm toán

Kỹ năng xây dựng chương trình cũng không thể thiếu với bất cứ kiểm toán viên nào. Nó giúp công việc được chính xác và chặt chẽ. Trong chương trình, xác định số lượng và thứ tự các bước kể từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc công việc.

Thu thập thông tin

Kiểm toán cân đối: là phương pháp dựa trên các phương trình.

Đối chiếu trực tiếp: là đối chiếu một chỉ tiêu trên các nguồn tài liệu khác nhau.

Đối chiếu logic: nghiên cứu các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu có quan hệ với nhau.

Kiểm kê: là kiểm tra tại chỗ các đối tượng.

Điều tra: là dùng các cách khác nhau để tiếp cận và đánh giá các đối tượng.

Trắc nghiệm: là việc tái diễn các hoạt động nghiệp vụ để xác minh lại kết quả của một quá trình, một sự việc đã qua.

Ghi chép

Ghi chép là một thao tác nghiệp vụ thiết yếu. Các phát giác, những nhận định về các nghiệp vụ, các con số, các sự kiện phải được ghi lại một cách đầy đủ. Công việc này nhằm tích lũy bằng chứng khách quan cho những kết luận.

Lập báo cáo

Lập báo cáo là khâu cuối cùng trong công việc.

 

Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

Tel: 0941119900

Email: dichvuketoanpvm@gmail.com

Giờ làm việc: 24/7

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *