Hạch Toán Thuế Môn Bài Cách Làm Ra Sao ?

Cách hạch toán thuế môn bài là thứ bắt buộc phải nộp hằng năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. (Theo điều 17 của TT 156/2013/TT-BTC)

Vậy là nếu doanh nghiệp bạn không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế Môn bài phải nộp thì chúng ta chỉ phải nộp tiền thuế thôi và hạn nộp tiền là ngày 30/1.
Thuế môn bài là một khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch Toán Thuế Môn Bài

Bút toán hạch toán chi phí thuế Môn bài thường được diễn ra vào đầu năm tài chính như bên dưới:

Nợ 642: Là số thuế doanh nghiệp phải nộp.

Có 3338: Là gồm các loại thuế khác

Chú Ý Khi Hạch Toán Thuế Môn Bài

Để tính ra được số thuế môn bài phải nộp các bạn phải dựa vào số Vốn điều lệ được ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh rồi và bảng bậc thuế Môn bài được quy định tại TT 42/2013/TT-BTC.

Tiền thuế môn bài được hạch toán vào đâu? hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán thuế mới đi làm và cách hạch toán thuế môn bài chi tiết theo cả 2 quyết định là 48 và 15.

Khi Nộp Tờ Khai Thuế

Dựa vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan mà doanh nghiệp làm việc:
Nợ 6425: (Theo QĐ 15)
Nợ 6422 (Theo QĐ 48) => Có TK 3338: Thuế bảo vệ môi trường với các loại thuế phát sinh khác.

Khi Nộp Tiền Vào Ngân Sách

Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách mà doanh nghiệp hạch toán:
Nợ TK 3338: Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác.
Có TK 111,112: Gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Đối Tượng Sẽ Áp Dụng Hạch Toán Thuế Môn Bài

Đối tượng như các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX).

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh), hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số).

Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

Tel: 0941119900

Email: dichvuketoanpvm@gmail.com

Giờ làm việc: 24/7

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *