Kế Toán Tài Chính Là Gì ?

Đây chính là vị trí đảm nhận các công việc ghi chép, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tài chính phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng các thông tin. Các thông tin về thực trạng và biến động vốn, tài sản hay các dòng vật chất, tiền tệ sẽ được kế toán tài chính tổng hợp thông qua các số liệu đã được thu thập.

Kế Toán Tài Chính

Bộ phận tài chính kế toán sẽ bao gồm kế toán tổng hợp và kế toán số liệu, được phân chia công việc rõ ràng, minh bạch để đảm bảo hiệu quả công việc, cụ thể:

Kế toán tổng hợp: Thực hiện thu thập và xử lý các thông tin tổng quát về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị. Thông qua các đơn vị tiền, kế toán tổng hợp cung cấp các số liệu phản ánh tình hình sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.

Kế toán chi tiết: Thực hiện thu thập và xử lý thông tin theo một đối tượng cụ thể trên từng đơn vị. Các số liệu kế toán chi tiết tổng hợp phải đảm bảo tính chính xác để tránh làm ảnh hưởng khi thực hiện tổng hợp lại các số liệu.

Vai trò của kế toán tài chính

Là một trong những vị trí đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc như:

 • Cung cấp các thông tin cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán như lãnh đạo doanh nghiệp, các đối tác bên ngoài. Do đó mọi số liệu KTTC cung cấp cần đảm bảo sự chính xác, khách quan và tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, đây là cơ sở giúp cho người quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp và kịp thời.
 • Tổng hợp thông tin thể hiện dưới hình thái giá trị. Chính vì vậy doanh nghiệp sẽ thường xuyên theo dõi được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chính mình.
 • Thực hiện các báo cáo tài chính tổng quát về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, các kết quả tài chính rõ ràng và quản lý chi phí hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và cắt giảm được những khoản chi phí không cần thiết
 • Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp khi có những biến động về tài chính
 • Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp điều hòa tình hình tài chính doanh nghiệp, những thông tin từ KTTC cũng là cơ sở pháp lý giúp doanh nghiệp giải quyết rõ ràng các khiếu nại, tranh chấp và vay vốn ngân hàng và đầu tư.

Nguyên Tắc Quan Trọng

 • Giá trị tài sản và nợ phải trả sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.
 • Áp dụng nhất quán những quy định và phương pháp kế toán đã chọn trong mỗi kỳ kế toán năm. Nếu có sự thay đổi về phương pháp thì kế toán thì cần thực hiện giải trình chi tiết trong báo cáo tài chính.
 • Thực hiện phản ánh một cách khách quan, đúng thực tế, đầy đủ và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán phát sinh.
 • Đối với việc lập và nộp BCTC, kế toán phải thực hiện chính xác và nộp đúng thời hạn. Những thông tin và số liệu trong BCTC của doanh nghiệp cần được công khai theo quy định của  Điều 31, Điều 32 Luật Kế toán.
 • Kế toán thực hiện đánh giá tài sản và phân bổ những khoản chi, thu một cách đồng nhất và thận trọng, chính xác không có chỗ cho sự sai lệch.
 • Lập và trình bày BCTC phải phản ánh được đúng bản chất của mỗi giao dịch hơn là hình thức.

 

Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

Tel: 0941119900

Email: dichvuketoanpvm@gmail.com

Giờ làm việc: 24/7

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *